تاریخچه برق ملایر
کد مطلب:  177
نسخه چاپی
ارسال به دوستان- در سال 1312 توسط خيريني به نامهاي ارباب جم پور - بمانعلي آذركف هرمز مژگاني  گودرز نجمي

- پنج موتور برق به قدرت 310 اسب - 525 اسب - 780 اسب - خريداري ودر محل پايين نصب و راه اندازي گرديد.

- بعدا توسط اشخاصي به نامهاي فرهنگ - فولادي - خاك پور خسروي خريداري كرد .

- در مورخ 6/5/1326 به برق منطقه اي غرب ( كرمانشاه )واگذار و به برق سراسري كشور پيوست . ضمنا در همان سال سه موتور با قدرت 1780 اسب در محل فعلي اداره (خيابان تختي )نصب و در سال 1349 مورد بهره برداري قرر گرفت.

در جهت تشكيل شركت هاي توزيع برق استاني در  مورخ 1370 شركت توزيع برق همدان (با زير مجموعه امور برق همدان ، ملاير ،نهاوند،تويسركان، وابسته به برق باختر (اراك) به ثبت  رسيدو در مورخ 71/05/12 فعاليت خود را تحت عنوان شركت توزيع برق استان همدان آغاز نموده است.