اطلاعیه های فراخوان عمومی

کد مطلب:  94
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

اطلاعیه های فراخوان عمومی

لیست اطلاعیه های فراخوان عمومی: 

     فراخوان انتخاب مدیریت توزیع برق شهرستان همدان           ثبت نام

 شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در راستای شایسته گزینی وایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد دارای صلاحیتهای عمومی وتخصصی از متخصصین داوطلب واجد شرایط و شاغل در این شرکت وشرکتهای توزیع نیروی برق  بارتبه الف والف+  برای همکاری در پست سازمانی مدیریت توزیع برق شهرستان همدان از طریق فراخوان عمومی دعوت به اعلام آمادگی می نماید.