لیست افراد پاسخگو در هر خدمت

کد مطلب:  200
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

لیست افراد پاسخگو در هر خدمت

ردیف عنوان خدمت کارشناس داخلی شماره تماس
۱ پشتیبانی سامانه انرژی iranesp.ir خانم ایزدی 1213 38252982
۲ آقای مهندس حامد زارعی

1320

38252982
۳
آقای مهندس حامد زارعی 1320 38252982
۴
آقای مهندس حامد زارعی 1320 38252982
۵
آقای مهندس حامد زارعی 1320 38252982
۶
آقای حمید قاسمی 1232 38252982
۷
آقای مهندس سعید بلالی 1235 38252982
۸
آقای مهندس جلیلوند 1222 38252982
۹ خانم حکمی 1303 38252982
۱۰
آقای مهندس معقولی 1136 38252982
۱۱
آقای مهندس چتر آذر 1156 38252982
۱۲
آقای فتحی 1293 38252982
۱۳
آقای صمدیان 1117 38252982
۱۴
آقای دهبانی 1120 38252982
۱۵
خانم مهندس روستایی 1146 38252982
۱۶ آقای اکبری 1203 38252982
۱۷ درخواست ارتباط با مدیرعامل، معاونین و مدیران آقای برماه 1200 38252982
۱۸ درخواست ارسال پیشنهاد، انتقاد و شکایت      
۱۹ درخواست ارسال پرسش و دریافت پاسخ