نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : خرید یک دستگاه خودرو کامیون با بالابر هیدرولیکی(تلسکوپی) 17 متری منصوبه

شماره : 1401-93

تاریخ ایجاد پست : 1401/11/16 12:18:22

مهلت دریافت سند : 1401/11/16

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/11/20

تاریخ پایان : 1401/11/13

خ