نمایش لیست مزایده، مقایسه و فراخوان

مزایده | مناقصه | فراخوان
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نوع: مناقصه
نوع برگزاری: عمومی
موضوع: عادی
حوزه فعالیت: داخلی
وضعیت: فعال(جاری)

عنوان : احداث پست اصلاح شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی روستایی شهرستان ملایر شماره 1

شماره : 1401-87

تاریخ ایجاد پست : 1401/8/23 13:05:26

مهلت دریافت سند : 1401/8/25

تاریخ اتمام فروش اسناد : 1401/8/30

تاریخ پایان : 1401/8/24

م