سایر مصارف
کد مطلب:  70
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

ساير مصارف:


⇐ تا حد امكان از ديزل ژنراتور در ساعات اوج بار استفاده گردد.

⇐ به منظور بهبود ضريب قدرت وسايل موتوري از تجهيزات مناسب چون خازن استفاده شود.⇐ سقف و بام ساختمانها از عايق كاري مناسب و خوبي برخوردار باشد تا از اتلاف انرژي جلوگيري گردد.

⇐ شبكه هاي برقي داخلي ساختمانها به منظور تجهيز به سيستمهاي فرمان خودكار تحت بررسي قرار گيرند.

⇐ تكثير و فتوكپي از نامه ها و مدارك در حجم مورد نياز صورت پذيرد و دستگاه فتوكپي بعد از اتمام كار خاموش شود.

⇐ امكان عايق كاري ديوارها بخصوص در موقع ساخت بناهاي جديد به منظور جلوگيري از تلفات انرژي مد نظر قرار گيرد.

⇐ آسانسورها چنان تنظيم شوند كه در طبقات اول و دوم توقف نداشته باشند و در بقيه طبقات نيز يك در ميان متوقف شوند مگر در مورد حمل بار كه توقف در طبقات ضروري است.