روشنایی-اداری
کد مطلب:  67
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

روشنايي:


⇐ در مورد سقف و ديوارهاي محيط كار از رنگهاي روشن استفاده شود.

⇐ امكان نصب سقف كاذب در ساختمان هاي با سقف بلند بررسي گردد.⇐ حتي الامكان از چراغها بصورت يك در ميان استفاده گردد.

⇐ در محوطه هاي اداري در شب و ساعات غير اداري خاموشي اعمال گردد.

⇐ در مورد كارهاي حساسي كه نياز به نور زيادتري دارند از روشنايي موضعي استفاده گردد.

⇐ در اطاقهاي كار، سالنها و راهرو ها در صورت امكان كليدهاي كنترل اتوماتيك نصب گردد.

⇐ در مورد لامپهاي فلورسنت و به منظور اصلاح ضريب بار از خازن با ظرفيت مناسب استفاده شود.

⇐ سعي شود از لامپهاي با وات كم و شدت روشنايي بالا (لامپهاي كم مصرف و فلورسنت) استفاده شود.

⇐ راهروها، پاركينگها و انبارها (بويژه در ساعاتي كه رفت و آمد به حداقل مي رسد) تنها در حد رعايت ضوابط ايمني روشن گردند.

⇐ سيمها، پريزها و كليدها به موقع بررسي شده و طبق برنامه مرتبي حبابها ، قابها و لامپها تميز گردند تا از راندمان نوري آنها كاسته نشود.

⇐ امكان استفاده از نور طبيعي با قرار دادن ميزها در جاي مناسب و تنظيم سطح كار در هنگام روز بررسي گردد و نور مصنوعي تنها در نقاطي كه امكان استفاده از نور طبيعي وجود ندارد بكار برده شود.

⇐ استفاده از بالاست (چوك) الكترونيكي نه تنها موجب بهبود نور و عمر لامپ مي گردد بلكه مصرف برق مجموعه لامپ و راه انداز را نيز نسبت به بالاستهاي معمولي كاهش خواهد داد.