بخشنامه ها ودستورالعمل های مربوط به تشکیلات و سازماندهی
کد مطلب:  381
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
این صفحه جهت اطلاع رسانی در خصوص دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به دفتر تشکیلات و طبقه بندی مشاغلشرکت توزیع برق استان همدان ایجاد گردیده و می توان دستورالعمل های مربوطه را  در این بخش دسترسی داشته باشید.

1- دستورالعمل تجلیل از فداکاران صنعت آب و برق