برگزاری سمینار تعالی سازمانی در شرکت توزیع برق استان همدان
کد مطلب:  377
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

نخستین سمینار تعالی سازمانی EFQM  در سالن جلسات شرکت توزیع برق استان همدان با حضور رئیس مطالعات

استراتژیک شرکت توانیر آقای مهندس شرطان برگزار شد.

عباس گودرزی معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق استان همدان اظهار داشت این

سمینار یک روزه جهت آشنایی معاونین و  مدیران شرکت با مدل های EFQM برگزار و هدف از برگزاری آن معرفی کامل مدل EFQM  بعنوان الگویی مطلوب جهت رشد و ارتقاء سازمانها از طریق شناسایی نقاط قوت وتعریف فرصت های قابل بهبود بود.

ایشان افزود با توجه به تاکید شرکت توانیر جهت خود ارزیابی مدل EFQM پرسشنامه هایی در نظر گرفته شده است که در این سمینار روش اجرای تکمیل این پرسشنامه ها کاملا تشریح گردید که این امر میتواند سهم بسزایی در انجام خود ارزیابی و سنجش جایگاه شرکت  داشته باشد  و شرکت توزیع برق استان همدان را  برای یافتن نقاط قابل بهبود و نقاط قوت خود و حرکت بسمت پویایی و بالندگی هر چه بیشتر هدایت نماید.