برچسب انرژی
کد مطلب:  36
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

آگاهي مصرف كنندگان وسايل خانگي از ميزان مصرف هر يك از وسايل نقش بسيار مهمي در منطقي كردن استفاده از آنها دارد . بايد توجه داشته باشيم كه استفاده درست از وسايل خانگي علاوه بر كاهش مصرف انرژي و هزينه خانوارها بر عمر وسايل خانگي افزوده و از همه مهم تر آلودگي محيط زيست را نيز كاهش مي دهد. اما نبايد فراموش كرد كه مصرف كننده، تنها عامل كاهش ميزان مصرف انرژي نيست، بلكه عامل مهم ديگر نحوه طراحي و ساخت وسايل انرژي بر است كه بايد در آن به مسئله بهينه سازي مصرف انرژي توجه شود. 
به همين دليل يكي از مواردي كه در بند ”و“ تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه پيش بيني شده است، تدوين استانداردهايي براي مصرف انرژي در كليه وسايل خانگي است. به اين منظور معاونت امور انرژي وزارت نيرو با همكاري وزارتخانه هاي صنايع، نفت، سازمان برنامه و بودجه و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، پس از انجام مطالعات و آزمايش هاي لازم، نخستين استانداردهاي مصرف انرژي را براي لوازم برقي خانگي ساخت ايران تدوين كردند. تدوين اين استانداردها به صورتي انجام گرفت كه مشكل چنداني براي كارخانجات سازنده به وجود نيايد و در عين حال به تدريج مصرف انرژي در وسايل انرژي بر به حد استانداردهاي بهينه جهاني برسد . برچسب انرژي امروزه در اغلب كشورهاي جهان وجود دارد و مصرف كننده را با ميزان كارآيي هر يك از وسائل انرژي بر خانگي آشنا مي كند. هم چنين اطاعات اختصاصي مربوط به هر وسيله انرژي بر را در اختيار مصرف كننده قرار مي دهد.
برچسب انرژي بطور كلي داراي سه قسمت مي باشد. قسمت اول مربوط به علامت تجاري، نام كارخانه سازنده و مدل دستگاه مي باشد. قسمت دوم كه بوسيله 7 حرف لاتين از G تا A درجه بندي شده است مربوط به درجه كارايي و بازدهي دستگاه نسبت به ميزان مصرف انرژي آن مي باشد. هر يك از حروف معرف درجه اي از كارآيي دستگاه مي باشد. حرف A (رنگ سبز تيره) نشانگر بيشترين بازدهي و حرف G (رنگ قرمز) نشانگر كمترين بازدهي دستگاه است. بنابراين هر چه رتبه دستگاه بيشتر باشد بازدهي آن نسبت به ميزان انرژي كه مصرف مي كند، بيشتر است و قسمت سوم برچسب انرژي شامل اطلاعات عملكردي و اختصاصي دستگاه مانند: با دقت و توجه به حرف لاتين درج شده در اين قسمت از ميزان كارآيي و بازدهي دستگاه مطلع شوندميزان سرمايش، قدرت پاك كنندگي و ... است. مصرف كنندگان مي توانند در هنگام خريد وسائل برقي خانگي به طور كلي فوائد استفاده از برچسب انرژي را مي توان به شرح زير بيان كرد:
  • آشنا ساختن مصرف كنندگان با ميزان كارآيي و بازدهي وسائل برقي خانگي
  • انتخاب درست و آگاهانه مردم در هنگام خريد وسائل برقي خانگي
  • ارائه اطلاعات اختصاصي ويژه هر وسيله برقي
  • كاهش هزينه مصرفي در خانواده ها
  • بهينه سازي و كاهش مصرف انرژي
  • كاهش آلودگي محيط زيست
بنابراين شايسته است هنگام خريد وسائل برقي به مصرف برق آنها توجه داشته باشيم و به عنوان مثال به هنگام خريد يخچال، مصرف برق يخچالهاي موجود را در بازار با هم مقايسه كنيم و يخچالي را انتخاب كنيم كه مصرف كمتر و بازده بيشتري داشته باشد . مصرف عمده برق منزل شما را همين وسائل تشكيل مي دهند و بابت آن ماهيانه هزينه مي پردازيد . پس منطقي است در هنگام خريد به ميزان مصرف وسيله مورد نياز توجه داشته باشيد و در اين راه برچسب انرژي كمك بسزايي به شما مي كند و اطلاعات ارزشمندي درباره ميزان مصرف انرژي وسائل برقي خانگي ارائه مي دهد.