3-ب و ج
کد مطلب:  334
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

قابل توجه کلیه مشترکین کشاورزی تعرفه 3-ب و 3-ج شامل:

در صورتیکه از 15 خردادماه لغایت 15 شهریور ماه مصرف برق خود را در ساعات اوج بار یعنی 8 تا 12 شب، حداقل به میزان 10درصد کاهش دهید از پاداش های ویژه همکاری بهره مند خواهید شد. متقاضیان می بایست حداکثر 15 روز قبل از شروع همکاری به امور مشترکین اداره برق شهرستان مربوطه مراجعه نمایند. حداقل مدت همکاری 5 روز متوالی بوده و پاداش همکاری در مرداد ماه نسبت به سایر روزهای دوره یاد شده افزایش می یابد.

جدول نحوه محاسبه تخفیف ویژه این مشترکین به شرح ذیل می باشد: