شناسنامه خدمات
کد مطلب:  306
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
شناسنامه خدمت(شناسه خدمت)                دفاتر خدمات پستی    تماس با ما          نظر سنجی

1- اصلاح اطلاعات(1331466105)
2- اصلاح نام (13031466106)
3- تسویه بدهی(13031465101)
4- تسویه حساب(13031465100)
5- تغییر تعرفه(13031465102)
6- تغییر نام(13031466107)
7- تفکیک و ادغام(13031467103)
8- قبض المثنی(13031465103)
9- وصل مجدد انشعاب(13031466111)
10- اصلاح سرویس انشعاب(13031466109)
11- افزایش آمپراژ(13031467100)
12- انشعاب آمپری(13031467102)
13- انصراف از برقراری انشعاب(13031466100)
14- آزمایش کنتور(13031466108)
15- بررسی صورت‌حساب(13031465105)
16- برق موقت(13031467104)
17- تغییر مکان داخلی(13031466101)
18- جمع آوری دائم(13031466104)
19- جمع آوری موقت(13031466103)
20- سوابق پرداخت(13031465106)
21- سوابق مصارف(13031465105)
22- قطع موقت(13031466110)
23- کاهش آمپراژ(13031467101)
24- نصب مجدد(13031466102)