شناسنامه خدمات
کد مطلب:  306
نسخه چاپی
ارسال به دوستان


شناسنامه خدمات1- اصلاح اطلاعات
2- اصلاح نام
3- تسویه بدهی
4- تسویه حساب
5- تغییر تعرفه
6- تغییر نام
7- تفکیک و ادغام
8- قبض المثنی
9- وصل مجدد انشعاب
10- اصلاح سرویس انشعاب
11- افزایش آمپراژ
12- انشعاب آمپری
13- انصراف از برقراری انشعاب
14- آزمایش کنتور
15- بررسی صورت‌حساب
16- برق موقت
17- تغییر مکان داخلی
18- جمع آوری دائم
19- جمع آوری موقت
20- سوابق پرداخت
21- سوابق مصارف
22- قطع موقت
23- کاهش آمپراژ
24- نصب مجدد