تجارب صنایع
کد مطلب:  278
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
برخی از واحدهای صنعتی استان درخصوص اقداماتی که در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانه خود به انجام رساندند گزارشاتی به شرح زیر به شرکت ارائه نمودند.