خاموشی های با برنامه
کد مطلب:  206
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

 

اطلاع رسانی خاموشی های با برنامه شبکه فشارضعیف امور2 برق همدان

نام واحد اجرایی

روز

تاریخ

زمان قطع

زمان وصل

هدف از اعمال خاموشی

آدرس محل های خاموشی

امور2

شنبه

22/06/93

8:00

12:00

تعمیرات پیشگیرانه

شهرک مدنی فاز1-خیابان اصلی بعد از کلانتری و کوچه اصلی کلانتری- کوچه گلچین 1و2و3و4

امور2

شنبه

22/06/93

8:00

12:00

تعمیرات پیشگیرانه

امید اکباتان جنب مسکن مهر مشاغل آزاد بلوک1-2-3-7-9-12

امور2

شنبه

22/06/93

14:00

17:00

تعمیرات پیشگیرانه

امید اکباتان جنب پایگاه بسیج و بلوک های 5-6-8

امور2

یکشنبه

23/06/93

9:00

12:00

تعمیرات پیشگیرانه

شهرک مدنی – فاز1 بعد از چهارراه آزادگان-12متری کاج و کوچه های آزادگان1و2و3و4و5وبلوک28-کوچه12متری مینا-زنبق7و6و5و4وکوچه ورمزیار

امور2

یکشنبه

23/06/93

14:00

17:00

تعمیرات پیشگیرانه

امید اکباتان جنب مسجد و پشت باشگاه در پارک و بلوک های

 1-21-22-23-25

امور2

دوشنبه

24/06/93

6:00

12:00

تعمیرات پیشگیرانه

امید اکباتان به سمت مسکن مهرهای تازه احداث

امور2

دوشنبه

24/06/93

9:00

12:00

تعمیرات پیشگیرانه

ورودی شهرک مدنی-سمت بلوک26 نرسیده به میدان کبوتر