اطلاعيه خاموشي هاي با برنامه
کد مطلب:  161
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

خاموشی های با برنامه – مدیریت توزیع برق بهار

آدرس محل های خاموشی

هدف از اعمال خاموشی

زمان وصل

زمان قطع

تاریخ

روز

نام واحد اجرایی

 

 

00:00

00:00

-

شنبه

بهار

خلیل کرد - پهنه بر-قشلاق -ایستگاه سی ان جی

نیرو رسانی- تعمیرات

00:00

00:00

-

يكشنبه

خلیل کرد - پهنه بر-قشلاق -ایستگاه سی ان جی

نیرو رسانی- تعمیرات

00:00

00:00

94/04/08

دوشنبه

شهر بهار-جاده کرمانشاه -س ان جی اول بهار و جاده کرمانشاه

نیرو رسانی- تعمیرات

07:00

06:00

94/04/09

سه شنبه

شهر صالح آباد- کشتارگاه صنعتی ومرغ

تعمیرات

00:00

00:00

-

چهارشنبه

محور حسن قشلاق - پرلوک - جهاد آباد

تعمیرات

00:00

00:00

-

پنج شنبه

 

 

00:00

00:00

-

جمعه