اطلاعيه خاموشي
کد مطلب:  153
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

جدول خاموشي هاي با برنامه مديريت توزيع برق شهرستان ملايرروز
تاريخ ساعت قطع
ساعت وصل
شرح عمليات
مناطق بي برق
يكشنبه 93/09/09 8:00 12:00 سيم كشي جوكار تا ازندريان
دوشنبه 93/09/10 8:00 18:00 سيم كشي جوكار تا ازندريان
سه شنبه 93/09/11 13:00 17:00 بركناري پايه چوبي و بتوني جوكار تا ازندريات
سه شنبه 93/09/11 8:00 18:00 بركناري پايه چوبي و بتوني جوكار تا ازندريان
جمعه 93/09/14 9:00 14:00 بهبود نيرو رساني خيابان سعدي از ابتدا تا انتها
شنبه 93/09/15 9:00 13:00 بهبود نيرو رساني انشعاب گوجك و دايلر
يكشنبه 93/09/16 9:00 13:00 بهبود نيرو رساني كارخانه آسفالت كركان تا مهر آباد
دوشنبه 93/09/17 9:00 13:00 بهبود نيرو رساني خ بروجرد از ميدان تعاون تا اول عاشورا
چهارشنبه 93/09/19 8:00 18:00 رفع معايب خط ازندريان جوكار تا ازندريان
پنج شنبه 93/09/20 8:00 18:00 رفع معايب خط طاسبندي جوكار تا ازندريان
دوشنبه 93/09/24 12:00 13:00 نصب تير ميدان طالقاني
چهارشنبه 93/09/26 10:00 14:00 بهبود روند نيرو رساني خيابان سعدي از ابتدا تا انتهاي و كوچه هاي مجاور
جمعه 93/10/05 9:00 12:00 سيم كشي 20 كيلو ولت خيابان سعدي تا خيابان صارمي و كوچه هاي منشعب
پنج شنبه 93/10/11 12:00 13:00 اصلاح كت اوت شبكه روستاي پيهان
پنج شنبه 93/10/18 10:00 14:00 بهبود روند نيرو رساني خيابان زريني و نفت سياه
سه شنبه 93/10/23 10:30 14:30 كابل كشي خيابان زريني نفت سياه
جمعه 93/10/26 9:00 14:00 جابجايي ترانس بلوار كريم خان زند
پنج شنبه 93/11/2 11:00 12:00 نصب ترانس شهرك صنعتي سامن
پنج شنبه 93/11/09 8:00 11:00 تعميرات پست زميني بيمارستان غرضي
جمعه 93/11/10 9:00 12:00 كابل كشي خود نگهدار
خيابان شهيد طلوعي مجتمع بابايي
دوشنبه 93/11/13 15:00 17:30 تعميرات پست زميني بيمارستان امام حسين
جمعه 93/11/24 7:00 10:00 نصب پایه 20کیلوولت خ شهید طلوعی
جمعه
93/12/01
9:30
13
بهبود نيرو رساني
ابتداي خيابان سعديو قائم مقام
شنبه 93/12/02 10:00 16:00 جابجايي شبكه 20 كيلو ولت روستاي زنگنه تا چشمه زورق
شنبه 93/12/09 10:00 16:00 جابجايي شبكه 20 كيلو ولت جاده اراك شهر زنگنه تا چشمه زورق
پنج شنبه 93/12/14 06:00 11:00 جابجائی ترانس میدان جهاد میدان جهاد و کوچه های اطراف
پنج شنبه 93/12/14 10:00 13:00 جابجايي شبكه 20 كيلو ولت خ علیاری
شنبه 93/12/16 13:00 13:45 نصب كات اوت تيغه اي نرسيده به پل ازندريان
سه شنبه 93/12/19 10:00 11:00 نصب پايه زير خط 20 كيلو ولت اراضي ازندريان
14:00
بلوار كريم خان زند و خيابان 20 متري اتكا مجتمع امام خميني انتهاي سعدي