• سامانه متقاضیان صنعتی در طرح کاهش پیک
  • سامانه خسارات حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی
  • شکایات مردمی
  • خدمات غیرحضوری
  • پیک توزیع
  • مناقصات
  • خدمات الکترونیک
  • آیین نامه ها

اخبار

مدیریت توزیع برق شهرستان اسدآباد خبر داد
13 خرداد 1397 ساعت 11:51
برگزاری پنجمین جلسه کارگروه عمران و انرژی اقتصاد مقاومتی شهرستان در توزیع برق اسدآباد
مدیریت توزیع برق اسدآباد از برگزاری پنجمین جلسه کارگروه عمران وانرژی اقتصاد مقاومتی شهرستان در محل مدیریت توزیع برق شهرستان خبرداد
مدیریت توزیع برق شهرستان اسدآباد خبر داد
10 خرداد 1397 ساعت 12:24
برگزاری اولین مانور مستقل مدیریت بحران طی سال جاری در اسدآباد
مدیر توزیع برق اسدآباد از برگزاری اولین مانور مستقل مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در سطح شهرستان اسدآباد در سال 1397 خبرداد
مدیریت توزیع برق شهرستان اسدآباد خبر داد
11 اردیبهشت 1397 ساعت 8:23
برگزاری دعای توسل پرسنل نیروی برق اسدآباد به مناسبت نیمه شعبان
مدیریت توزیع برق اسدآباد از برگزاری دعای توسل پرسنل نیروی برق اسدآباد به مناسبت نیمه شعبان خبر داد
مدیریت توزیع برق شهرستان اسدآباد خبر داد
8 اردیبهشت 1397 ساعت 11:45
دیدار معاونت محترم نیروی انسانی شرکت توزیع برق استان با پرسنل بازنشسته شهرستان
مدیریت توزیع برق اسدآباد از دیدار معاونت محترم نیروی انسانی شرکت توزیع برق استان با پرسنل بازنشسته شهرستان خبر داد

آرشیو اخبار

اطلاع رسانی و پیوند ها


پیوندها


شهرستانها
امور یک برق همدانامور دو برق همدان
 برق ملایر برق تویسرکان
 برق نهاوند برق کبودرآهنگ
برق اسدآباد برق فامنین
برق رزنبرق بهار