• سامانه متقاضیان صنعتی در طرح کاهش پیک
  • سامانه خسارات حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی
  • شکایات مردمی
  • خدمات غیرحضوری
  • پیک توزیع
  • مناقصات
  • خدمات الکترونیک
  • آیین نامه ها

اخبار

||   ||
9 اردیبهشت 1397 ساعت 10:18
9 اردیبهشت 1397 ساعت 10:18
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خبر داد
کاهش 10 درصدی انرژی توزیع نشده برق در همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از کاهش 10 درصدی انرژی توزیع نشده طی سال گذشته در استان همدان خبر داد.

اطلاع رسانی و پیوند ها


پیوندها


تازه های سایت و محبوب ترین ها

تازه های سایت


محبوب ترین مطالب

شهرستانها
امور یک برق همدانامور دو برق همدان
 برق ملایر برق تویسرکان
 برق نهاوند برق کبودرآهنگ
برق اسدآباد برق فامنین
برق رزنبرق بهار