• سامانه متقاضیان صنعتی در طر...
  • سامانه متقاضیان صنعتی در طرح کاهش پیک
  • شکایات مردمی
  • خدمات غیرحضوری
  • پیک توزیع
  • مناقصات
  • خدمات الکترونیک
  • آیین نامه ها

اخبار

||   ||
27 مرداد 1397 ساعت 8:28
27 مرداد 1397 ساعت 8:28
اقدامات انجام شده در راستای کاهش تلفات

مهندس فاضلی : عمليات اصلاح و تعويض کنتور آنالوگ براي مشترکان خانگي و تجاري شهرستان در قالب طرح کاهش تلفات

7 مرداد 1397 ساعت 9:28
7 مرداد 1397 ساعت 9:28
بسته های تشویقی برای مشترکین برق

مهندس فاضلی هدف اعمال مدیریت مصرف و عبور از اوج مصرف

2 مرداد 1397 ساعت 12:12
2 مرداد 1397 ساعت 12:12
راه اندازی میز خدمت در امور توزیع نیروی برق همدان یک

در راستای صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع میز خدمت در امورتوزیع نیروی برق همدان یک راه اندازی شد

28 تیر 1397 ساعت 10:14
28 تیر 1397 ساعت 10:14
برگزاری جلسه مدیریت مصرف، ایمنی با حضور دهیاران بخش مرکزی در امور توزیع برق یک همدان

مهندس فاضلی بر مدیریت مصرف و رعایت نکات ايمني در برق تاکید کرد

26 تیر 1397 ساعت 9:25
26 تیر 1397 ساعت 9:25
مدیریت مصرف و کاهش پیک را از ابتدای سال 97

فاضلی اقدامات انجام شده در راستای مدیریت مصرف و کاهش پیک را از ابتدای سال 97به شرح ذیل عنوان کرد

اطلاع رسانی و پیوند ها


پیوندها


تازه های سایت و محبوب ترین ها

تازه های سایت

  • در واقع برای خبرنگاران نقش ویژه ای تعریف شده است و برای رعایت شأن و جایگاه آنها حقوق مشخص را تدوین و قوانین حمایتی ویژه ای برای آنان وضع نموده اند

محبوب ترین مطالب

شهرستانها
امور یک برق همدانامور دو برق همدان
 برق ملایر برق تویسرکان
 برق نهاوند برق کبودرآهنگ
برق اسدآباد برق فامنین
برق رزنبرق بهار