• سامانه متقاضیان صنعتی در طر...
  • سامانه متقاضیان صنعتی در طرح کاهش پیک
  • شکایات مردمی
  • خدمات غیرحضوری
  • پیک توزیع
  • مناقصات
  • خدمات الکترونیک
  • آیین نامه ها

اخبار

2 مرداد 1397 ساعت 12:12
راه اندازی میز خدمت در امور توزیع نیروی برق همدان یک
در راستای صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع میز خدمت در امورتوزیع نیروی برق همدان یک راه اندازی شد
28 تیر 1397 ساعت 10:14
برگزاری جلسه مدیریت مصرف، ایمنی با حضور دهیاران بخش مرکزی در امور توزیع برق یک همدان
مهندس فاضلی بر مدیریت مصرف و رعایت نکات ايمني در برق تاکید کرد
26 تیر 1397 ساعت 9:25
مدیریت مصرف و کاهش پیک را از ابتدای سال 97
فاضلی اقدامات انجام شده در راستای مدیریت مصرف و کاهش پیک را از ابتدای سال 97به شرح ذیل عنوان کرد
19 تیر 1397 ساعت 9:27
مدیر امور برق همدان یک : ادارات دولتی موظفند در ساعات اوج بار مصرف برق خود را کاهش دهند
مدیر امور برق همدان یک بر کاهش برق مصرفی ادارات دولتی تاکید کرد .

آرشیو اخبار

اطلاع رسانی و پیوند ها


پیوندها


تازه های سایت و محبوب ترین ها

تازه های سایت

  • در واقع برای خبرنگاران نقش ویژه ای تعریف شده است و برای رعایت شأن و جایگاه آنها حقوق مشخص را تدوین و قوانین حمایتی ویژه ای برای آنان وضع نموده اند

محبوب ترین مطالب

شهرستانها
امور یک برق همدانامور دو برق همدان
 برق ملایر برق تویسرکان
 برق نهاوند برق کبودرآهنگ
برق اسدآباد برق فامنین
برق رزنبرق بهار