نشریه الکترونیکی پیک توزیع شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

خبر ویژه
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان:

هدف از مدیریت بار تابستانی، تامین برق مستمر است

به گزارش روابط عمومی، علی سهرابی‌بیدار در شورای اداری شهرستان رزن با اشاره به اینکه ماموریت اصلی شرکت توزیع نیروی برق استان، تامین برق پایدار و مطمئن برای مشترکین است، اظهار کرد: در استان همدان چهار محور راهبردی برای رسیدن به این مهم تعریف کردیم که هوشمندسازی نخستین آن است و به سه بخش شبکه توزیع، لوازم اندازه‌گیری و تحول دیجیتال در فرایندهای شرکت خلاصه می‌شود.

 وی راهبرد دیگر را افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق برشمرد و افزود: در این راستا در دو بخش مکانیکی و الکتریکی به دنبال ایجاد پایداری هستیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به اینکه سومین محور راهبردی افزایش بهره‌وری است، گفت: مشتری‌مداری و ارتباط دوسویه و مستمر با مشترکین نیز چهارمین راهبرد است که امیدواریم به رضایتمندی حداکثری برسیم.

وی با اشاره به پیک بار تابستان عنوان کرد: در فصل تابستان با ورود بخش کشاورزی به شبکه مصرف برق افزایش می‌یابد که نیازمند مدیریت مصرف است.

سهرابی بیدار با تاکید بر اینکه با مدیریت مصرف می‌توان همراه محیط زیست بود تا سوخت‌های فسیلی نسوزد و به محیط زیست آسیب وارد نشود، گفت: به همین منظور برنامه مدیریت مصرف را در سال ۱۴۰۳ مشابه سال ۱۴۰۲ پی می‌گیریم که مبنای کار ما نیز مصوبه هیات وزیران و شورای عالی امنیت ملی است که تکالیف را در بخش‌های صنعتی، اداری و ... مشخص کردند.

وی با اشاره به اینکه تمام هدف ما این است که مشکلی در تداوم تامین برق نداشته باشیم، افزود: هدف از مدیریت بار تابستانی، تامین برق مستمر است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان عنوان کرد: مدیریت بار برق چاه‌های کشاورزی در تابستان بر اساس مصوبه هیات وزیران و شورای عالی امنیت ملی است که مدیریت اجرایی این بخش در شهرستان‌ها با فرمانداری است.

انتهای پیام/