رایانه
کد مطلب:  69
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

رایانه:
 • رايانه (كامپيوتر)، چاپگر (پرينتر)، اسنكرو دستگاه كپي را هنگامي روشن كنيد كه به آنها نياز داريد. ضمناً از خاموش بودن اين وسايل پيش از ترك محل كار مطمئن شويد.

 • چنانچه به مدت طولاني از كامپيوتر ، دستگاه كپي و ... استفاده نمي كنيد، آنها را خاموش نماييد و درصورتي كه در فواصل زماني كوتاه تري استفادة متناوب از وسايل اداري اجتناب ناپذير است، حالت “ خواب ” (Sleep / Quiet)اين وسايل را فعال كنيد. اين كار باعث مي شود تا وسايلي مانند دستگاه كپي، كامپيوتر و ... پس از يك مدت كوتاه بي كاري در حالت خاموشي موقت قرار گيرند. در اين حالت، مصرف انرژي الكتريكي بسيار كمتر مي شود، ضمن آنكه دستگاه ها نيز به طور كامل خاموش نمي شوند.

 • مصرف انرژي يك كامپيوتر در اين حالت 70 درصد كمتر از حالت فعال خواهد بود. به ياد داشته باشيد كه حالت “محافظ صفحه نمايش(Screen Saver) ” نقشي در صرفه جويي مصرف انرژي كامپيوتر ندارد.

 • بر روي بسياري از وسايل اداري مي توان برچسب مصرف انرژي را مشاهده كرد. شكل برچسب مصرف انرژي مورد استفاده در كشورهاي مختلف متنوع است، اما همگي از استانداردهاي مشابهي تبعيت مي كنند. بر روي اين برچسب ها ميزان مصرف برق وسيلة مورد نظر درج شده است. هنگام خريد وسايل مورد نياز خود به مندرجات برچسب مصرف انرژي آنها توجه كنيد. اين كار امكان مقايسه و انتخاب بهينة وسايل را از نظر ميزان مصرف انرژي فراهم مي كند.

 • در صورت امكان به جاي استفاده از كامپيوترهاي روميزي(Desktop)از كامپيوترهاي كيفي (Laptop)استفاده كنيد. كامپيوترهاي كيفي تنها در حدود 10 درصد كامپيوترهاي روميزي برق مصرف مي كنند. به علاوه به دليل نداشتن فن منبع تغذيه، سرو صداي كمتري داشته و جاي كمتري نيز اشغال مي كنند.

 • اگر قصد خريد كامپيوتر داريد، مانيتور ( صفحة نمايشگر) آن را متناسب با نياز خود انتخاب كنيد. هر چه اندازة  مانيتور بزرگ تر باشد. مصرف انرژي (برق) آن نيز بيشتر خواهد بود. بعنوان مثال، يك مانيتور رنگي 17 اينچ تقريباً 35 درصد بيشتر از يك مانيتور رنگي 14 اينچ و يك مانيتور رنگي 14 اينچ تقريباً 50 درصد بيشتر از يك مانيتور رنگي 10 اينچ انرژي مصرف مي كند.

 • ميزان وضوح و دقت صفحة مانيتور كامپيوتر(Resolution)را متناسب با نياز كاري خود انتخاب كنيد. افزايش ميزان وضوح نمايش يك مانيتور رنگي باعث افزايش توان مصرفي به ميزان 22 درصد در هر اينچ مربع از صفحة نمايش مي شود.

 • مصرف ويژة انرژي دستگاه هاي كپي (مصرف انرژي به ازاي واحد كاري) از هر وسيلة اداري ديگر بيشتر است.

 • هنگام كپي گرفتن حتي الامكان از هر دوروي كاغذ استفاده كنيد. اين كار هزينة انرژي، هزينةجوهر، كاغذ وضايعات كاغذي را كاهش م يدهد.

 • به جاي استفاده از پرينترهاي ليزري، حتي الامكان از پرينترهاي سوزني(Dot Matix)يا جوهرافشان(InkJet) استفاده كنيد.پرينترهاي سوزني براي بسياري از كارهاي اداري به اندازة كافي دقيق و سريع هستند و در مقايسه با پرينترهاي ليزري 80 تا 90 درصد كمتر انرژي مصرف مي كنند.

 • پرينترهاي جوهرافشان سياه و سفيد نيز 95 درصد كمتر از پرينترهاي ليزري انرژي مصرف مي كنند و اين درحالي است كه كيفيت صفحات چاپ شده توسط اين پرينترها تقريباً مشابه يكديگر است. توجه داشته باشيد كه پرينترهاي جوهرافشان رنگي از لحاظ مصرف انرژي مزيت قابل ملاحظه اي نسبت به پرينترهاي ليزري ندارند.

 • دستگاه فكس خود را از نوع جوهرافشان انتخاب كنيد. مصرف انرژي دستگاه هاي فكس جوهرافشان در حالت آماده باش(Standby)خيلي كم است و به علاوه نسبت به دستگاههاي فكس ليزري 90 درصد كمتر انرژي مصرف مي كنند.