کشاورزی
کد مطلب:  50
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
  • آبياري در ساعات غيراوج
  • انتخاب پمپها و موتورهاي پربازده
  • استفاده از سيستم آبياري باراني به جاي روش غرقابي
  • استفاده از كانالهاي بتوني بجاي كانالهاي سنتي موجود
  • سرويس و تعمير مرتب تجهيزات الكتريكي جهت افزايش بازدهي
  • نصب خازن مناسب روي موتورها به منظور كاهش توان راكتيو مصرفي
  • جايگزيني الكتروپمپ هاي شناور به جاي پمپ هاي شفت و غلافي
  • استفاده از استخر و مخازن آب جهت ذخيره آب براي بهره برداري در ساعات اوج مصرف برق
  • مصرف برق حداكثر به ميزان قدرت مندرج در پروانه بهره برداري و در صورت نياز اقدام به اصلاح پروانه و افزايش قدرت قرارداديميزان مصرف برق در فصل تابستان بالا مي رود و عمده مصرف برق كشاورزان در اين فصل مي باشد، بنابراين در صورت عدم صرفه جويي در مصرف نياز به اعمال خاموشي در شبكه بالا مي رود.

با توجه به اينكه پمپ هاي شناور از راندمان بالايي برخوردارند بكارگيري اين پمپ ها به جاي پمپ هاي شفت و غلافي منجر به صرفه جويي چشمگيري در مصرف برق مي شود.

كانالهاي سنتي موجود بخش زيادي از آب را به درون به درون خود مي كشند و در صورت قطع موقت آب، پس از برقراري مجدد آن، آب و وقت زيادي صرف اشباع كردن مجدد اين كانالها مي شود.