اطلاعیه
کد مطلب:  39
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
تخفیف در بهای برق مشترکین 
صنایع محترم استان با قدرت قراردادی بالای 100کیلووات می توانند با انجام برنامه ریزی های لازم جهت اجرای حداقل یکی از طرحهای زیر در سه ماهه 15خرداد تا 15شهریور، ضمن همکاری با شرکت توزیع برق استان به منظور نیرورسانی پایدار و مستمر به مشترکین در فصل گرما، از تخفیف در بهای برق مصرفی خود استفاده نمایند:
  • کاهش 24 ساعته بار (تعطیلات و تعمیرات سالیانه سابق) ویژه صنایع با قدرت قراردادی 100کیلووات و بیشتر
  • کاهش بار در ساعات اوج مصرف ویژه صنایع با قدرت قراردادی 100کیلووات و بیشتر
  • جابجایی روز تعطیل هفته از جمعه به یکی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ویژه صنایع با قدرت قراردادی 100کیلووات و بیشتر
  • طرح ملی ذخیره عملیاتی، ویژه صنایع با قدرت قراردادی 250کیلووات و بیشتر
  • استفاده از مولد اضطراری جهت تامین بخشی از مصرف

 

جدول تخفیف در بهای برق مصرفی مشترکین صنعتی :