بخشنامه های امور ایثارگران
کد مطلب:  383
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
کلیه نامه ها و بخشنامه های مرتبط با امور ایثارگران شرکت توزیع برق استان همدان را می توانید در لیست ذیل پیدا کرده و در صورت بروز هر گونه مشکل و یا ایجاد سوال با مسئول امور ایثار گران شرکت توزیع برق استان همدان تماس حاصل فرمایید.


1- بخشودگی هزینه برقراری انشعاب برق ایثارگران

2- بخشنامه معافیت ایثارگران در بخش انشعابات ابفا 

3- بر قراری پوشش بیمه تکمیلی بازنشستگان ایثارگر

4-  بیمه و درمان و بیمه تکمیلی بازنشستگان  ایثارگر

5-  اصلاح قانون خدمات رسانی به ایثارگران

6- خدمات رسانی بموقع بیمه و درمان به ایثار گران

7- سهمیه ایثارگران در آزمون های بکار گیری نیرو های حجمی

8- تبدیل وضعیت نیرو های رسمی قرار داد موقت به قرار داد دائم

9-ذخیره مرخصی جانبازان مشمول قانون کار

10- شیوه نامه اجرایی تشکیل پرونده و محاسبه سوابق  کارکنان

11- برنامه جامع اطلاعات و آمار ایثار گران (ساجون)

12- ماموریت آموزشی ایثارگران

13- قوانین برنامه ششم ایثارگران