طرح
کد مطلب:  296
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

انتقال تعطیلات و تعمیرات سالیانه

انتقال شیفت کاری از ساعات اوج به کم کاری

جابجایی روز تعطیل هفته

طرح ملی ذخیره عملیاتی

نظام نامه

بخشنامه تعطیلات و تعمیرات