جدول خاموشي هاي با برنامه مديريت توزيع برق شهرستان رزن
کد مطلب:  213
نسخه چاپی
ارسال به دوستان

جدول خاموشی های با برنامه مدیریت توزیع برق شهرستان رزن

ردیف

روز

تاریخ

زمان  قطع

زمان وصل

هدف از اعمال خاموشی

آدرس محل های خاموشی

1

دو شنبه

94/02/21

13:00

15:00

انجام تعمیرات پیشگیرانه جهت استمرار برق رسانی مطمئن و پایدار

شهرک صنعتی رزن- آرد رخشان- قطعه سازان - رزن صاف - فرماندهی نیروی انتظامی و جایگاه CNG

2

دو شنبه

94/02/21

15:30

19:30

انجام تعمیرات پیشگیرانه جهت استمرار برق رسانی مطمئن و پایدار

ایران خودرو- معاینه فنی خودروها و مرکز فنی حره ای یادگار امام

3456

7

8

9

10

11

12